ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Časté dotazy a mýty

Zájem o systémy BATTERY BOX generuje také několik typů častých dotazů, kterým bychom dnes rádi věnovali větší prostor. Elektrotechnika jako taková je vysoce sofistikovaným oborem a naše zařízení není výjimkou.

Znát některá důležitá fakta znamená lépe rozumět procesům a postupům, které tato technologie respektuje a využívá – při návrhu řešení BATTERY BOX jsme u součástek mimo vlastní výrobu vždy pečlivě testovali, vyhodnocovali a zvažovali všechny jejich charakteristiky a chování v konkrétních procesech. Výběr finálního seznamu těch skutečně využívaných má své velmi detailní a vycizelované opodstatnění. Vybrali jsme proto několik nejčastějších otázek, které od vás zákazníků ke komponentům užitým v zařízení BATTERY BOX a navazujícím procesům dostáváme. Níže ke každé z nich naleznete naši odpověď. Obrovská míra pozornosti, kterou našim unikátním zařízením věnujete, nás nesmírně těší a motivuje do další práce.

A nyní se podívejme, co vás aktuálně zajímá nejvíce:

  1. Je pravda, že CES BATTERY BOX využívá zastaralý měnič?

Není. Systém BATTERY BOX nevyužívá starý typ měniče. Topologie měniče je identická, dochází však k pravidelnému vývoji samotných výkonových HW desek uvnitř invertoru tak, aby odpovídaly aktuálním nárokům systému. Od roku 2017, kdy byl představen první model CES BATTERY BOX, se jedná v pořadí již o čtvrtou generaci výkonových HW desek. Pokud je invertor našeho zařízení srovnáván s podobnými měniči (např.: GoodWe, Solax, Huawei, Sungrow, Sunways, atd.), tak je nutno podotknout, že se poměřují hrušky s jablky. U uvedených měničů se jedná o typy vysokonapěťové. Měnič užitý v rámci systému BATTERY BOX je nízkonapěťový. Jedná se tedy o technologii odlišnou a nelze je porovnávat. Každý typ pracuje na jiném principu a má své výhody a nevýhody.

Nelze proto tvrdit, že zařízení BATTERY BOX ve srovnání s konkurencí využívá starší technologii – náš systém využívá vybavení odlišné, která má naopak oproti vysokonapěťovým měničům své výhody. Více o nich v odpovědi na otázku č. 4.

  1. Jakou má měnič obecnou spotřebu?

Několik dotazujících překvapila informace, že invertor jako takový má svou vlastní spotřebu elektrické energie. Věřte nám, že kdybychom uměli sestavit perpetuum mobile, rádi bychom se s vámi o tento zázrak ihned podělili. Faktem ale zůstává, že i naše měniče ještě stále potřebují pro svou práci spotřebovat nějaký ten watt. Pojďme se na tuto problematiku se vší vážností podívat podrobněji.

Spotřeba měničů je vždy proměnná. Záleží na velikosti asymetrií v jednotlivých fázích. Výrobci měničů udávají většinou spotřebu nejnižší možnou. Pokud hovoříme o výkonové řadě 10kW, pak se průměrná spotřeba těchto invertorů pohybuje okolo 100-150W - platí to pro nízkonapěťové a vysokonapěťové typy, ale také záleží na tom, jak je měnič výkonově využíván.

Je důležité vnímat, že to není celková elektrická energie, kterou obecné fotovoltaické elektrárny využijí. Připomeňme si základní funkci měniče - ten přeměňuje elektrickou energii ze stejnosměrného napětí na střídavé napětí, např.: 350-800V/DC na 48V/DC, 350-800V/DC na 3x230/400V/AC, 48V/DC na 3x230/400V/AC a 3x230/400V/AC na 3x230/400V/AC.

Výrobci uvádí u střídačů Euro účinnost, která je dána vzorcem z Evropské legislativy (vychází se z % hodnot účinnosti měniče v různých stavech výkonu). Aby se na našem trhu mohly měniče užívat, musí splňovat pro podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) minimálně 95% účinnost. Ale měniče mají obecně účinnosti i menší (záleží na výkonovém zatížení jmenovitého výkonu měniče). Při menších odběrech, například u výkonu kolem 10-20 %, bývá ztráta na účinnosti kolem 15-20 %. Tyto informace výrobce invertoru standardně neposkytuje veřejně, jsou získána měřeními v nezávislé akreditované laboratoři. Účinnost měniče při přeměně (FVE-Zátěž, FVE-Baterie, FVE-Síť, Baterie-Zátěž, Síť-Zátěž, Síť-Baterie) v hodnotách 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 %, 75 % a 100 % se nedá změřit ani vypočítat v běžném provozu.

Poslední spotřebovanou energií v měničích je pak odběr z distribuční soustavy (DS) pro splnění podmínek Pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen PPDS příloha č.4) - ochrany U, f, řízení jalového výkonu, přizpůsobení činného výkonu, snížení činného výkonu při nadfrekvenci. Aby mohl být měnič u nás v České republice zapojen jako paralelní zdroj k distribuční síti, musí splňovat parametry dle ČSN EN 50438 ed.2, která byla platná do 1. 2. 2022, a nově dle ČSN EN 50549-1 a 50549-2. V platných normách jsou na měniče kladeny podmínky, kdy každý měnič si musí umět vyhodnotit kvalitu distribuční sítě. Pro toto vyhodnocení každý měnič odebírá z distribuční sítě energii pro následnou regulaci dle zmiňovaných PPDS, příloha č.4. Odebraná elektrická energie se může pohybovat v rozsahu od 35W do 100W a záleží na jmenovitém výkonu měniče.

Závěrem tedy můžeme konstatovat - každý systém/měnič pro užívání, svůj chod a vyhodnocení distribuční sítě spotřebuje elektrickou energii, která je vždy proměnná. Tato energie se skládá z vlastní spotřeby, z přeměny elektrické energie a ochran dle PPDS příloha č.4.

Tuto spotřebovanou elektrickou energii nelze v běžné domácnosti zjistit na základě dat, které má uživatel od nás jako výrobce (tedy prostřednictvím aplikace nebo www rozhraní). A je důležité uvědomit si také, že u takto výkonných měničů se může celková spotřebovaná elektrická energie v závislosti na uvedených procesech proměňovat.

 

  1. Odkud se berou data na displeji CES BATTERY BOX?

Data, která se zobrazuji na úvodní stránce LCD obrazovky, jsou informativní. Neslouží k závazným výpočtům ztráty a spotřeby. Plyne to z logiky věci. Elektrická energie, která se vydává do zátěže (zálohované i nezálohované) je proměnná stejně jako výroba fotovoltaické elektrárny a odběr elektrické energie z distribuční sítě. Data k jednotlivým zobrazovacím úsekům nelze zachytit v jeden stejný časový okamžik. Takový zápis není technický reálný a jednotlivá data se vždy řadí v zápise za sebou, dle časových vyčítacích koleček.

Pokud budeme řešit přímou spotřebu a ztrátu, nedá se proto výsledek určit z dat znázorněných v systému. Tento fakt neplatí jen pro zařízení BATTERY BOX, nýbrž i pro kteréhokoliv dalšího výrobce podobného produktu na světě. K přesnému záznamu takových dat slouží kvalitně vybavené akreditované laboratoře, jejichž měřící technologie zatím nelze miniaturizovat.  

  1. Má měnič použitý v BATTERY BOXU nějaké výhody?

Samozřejmě! A jsou významné. Systém BATTERY BOX obsahuje hybridní asymetrický měnič o jmenovitém činném výkonu 10kW s aktivním chlazením. Je to dáno tím, že disponuje možností navýšit svůj činný výkon až na dvojnásobek svého jmenovitého výkonu s využitím distribuční sítě. To sice vede k vytváření většího tepla a potřebě výkonnějšího chlazení, nicméně výkonem lidově řečeno strčí tento aktivně chlazený měnič své konkurenty s pasivním chlazením do kapsy. Konkurenční měniče s tímto typem odvětrávání a podobnými technologiemi totiž dosahují na zálohované / nezálohované straně činného výkonu jen max. 3kW v jedné fázi. Pokud vaše domácnost patří mezi ty aktivnější a činorodé, stabilita systému jistě bude prioritou.

Dalším nesporným benefitem invertoru BATTERY BOX je možnost vybíjení baterií pouze do zálohované části objektu. Pojďme si nejdříve vysvětlit, co to ta záloha a nezáloha vlastně je. Pod zálohou rozumějme veškerou spotřebu domácnosti, která nezatíží chod systému takovým způsobem, aby došlo k jeho přetížení nebo je aktuálně vždy nutná (což jsou většinou spotřebiče denní potřeby, jako je osvětlení, lednice, TV, atd.). Do nezálohy jsou přiřazeny takové spotřebiče, které by v případě použití ve vyšší míře mohly systém přetížit či vyčerpat v době, kdy jejich použití nutné není (rekuperace, tepelné čerpadlo, klimatizace, apod.). A jak souvisí s měničem? Pokud máte vysoký odběr v zátěži celkové (záloha i nezáloha), tak jiné druhy měničů solární energií vykrývají nejdříve zálohu, poté nezálohu a následně dobíjejí baterie. A ty se vybijí jak do zálohy, tak i do nezálohy. Tedy při vysokém odběru v celkové zátěži nemusíte z výroby fotovoltaické elektrárny vše pokrýt a nezůstane vám energie pro uložení do baterií. Pokud se do baterií přece jen uloží, pak se může při vybíjení opět velice rychle vybít do celkové zátěže.

Náš měnič v BATTERY BOXU prioritně z vyrobené solární energie uspokojí zálohovanou část objektu, pote nabíjí baterie, a pokud jsou povolené přetoky, poté dodává buď do regulace nebo v závěru do nezálohované části. To znamená, že u objektu s velkou spotřebou v zátěži si klient většinou vždy pokryje zálohovanou část, poté nabije baterie a nemusí se obávat, že nebude mít dostatek energie pro uloženi do baterií. Má možnost jasně oddělit využití energie z FVE pro zátěž domácnosti.

Největší výhodou však zůstává, že si náš aktivně chlazený měnič může odebrat energii z distribuční sítě v hodnotě více než 3,3 kW činného výkonu měniče i do zálohované části objektu. A na základě dat o provozu systémů BATTERY BOX aktivních na území České republiky můžeme konstatovat, že k tomu dochází poměrně často. Naopak u pasivně chlazených systémů si měnič umí sáhnout pouze do činného výkonu 3 kW. Pokud je takový odběr větší, dojde u konkurenčních invertorů k jejich odstavení.

 

  1. Lze pokrýt spotřebu měniče i v zimě?

Vše zaleží na výkonu vaší fotovoltaické elektrárny, jejím umístění vůči světovým stranám a aktuálním počasí. Z dat o provozu systémů BATTERY BOX víme, že výrobny od 5 kWp a výše vyrobí průměrně v prosinci okolo 100-120 kWh (podmínkou je, že na solárních panelech neleží vrstva sněhu). Tato energie pak skutečně pokrývá spotřebu měniče.

Zdraví vás tým OIG POWER!