ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Co byste měli vědět, než si pořídíte BATTERY BOX

O fotovoltaických elektrárnách a bateriových systémech jste už možná přečetli tuny informací nebo také nic. Pokud uvažujete o pořízení systému, který vaši domácnost posune o krok blíže k energetické bezpečnosti při nenadálých výpadcích distribuční sítě a také k částečné soběstačnosti, měli byste si nejdříve položit několik otázek.

Zkuste si zodpovědět následující dotazy:

Jakou má moje domácnost vlastně roční spotřebu? (Není pro pořízení hybridního systému paradoxně příliš nízká?)

Mám přehled o tom, kolik energie spotřebuji na chod domácnosti a kolik na její vytápění?

Co moje střecha? Vejde se na ni odhadem alespoň 12-15 fotovoltaických panelů odpovídajících výrobě alespoň 5 kWp? Ideálně více?

A mám vůbec čas věnovat se vybudování mé vlastní elektrárny a studiu jejích zákonitostí?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, může být pro vás ideálním řešením některý z našich systémů BATTERY BOX. Spotřeba a její rozvrstvení v domácnosti jsou určujícím faktorem jak při výběru správného modelu hybridního systému, tak i při potenciálním naplnění podmínek pro čerpání dotací a mohou je výrazně ovlivnit. Modelové řady mají svá specifika, které je potřeba při výběru vhodného řešení zohlednit. Zatímco modelová řada HOME se více hodí do domácností s vysokou spotřebou elektrické energie a většími výrobnami FVE (žádá si ale umístění v hlukově izolovaných technických místnostech s kvalitním odvětráváním), novinka s názvem QUEEN aktuálně vychází naproti výrobnám s o něco nižším startovacím napětím či komplikovanějším typům střech a omezeným prostorovým podmínkám.

Obr. 1 - třífázový hybridní systém BATTERY BOX HOME je zcela kompaktní, s jedním silovým kabelem na vstupu a výstupu
 

Co tedy vlastně BATTERY BOX je?

Jedná se o třífázový hybridní systém pro výrobu a ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Jeho výjimečnost tkví v několika bodech. Je inteligentní. Rozhodovat o prioritách distribuce elektrické energie v domácnosti, na to nestačí jen střídač a baterie. Na to již potřebujete parťáka s mozkem a chytré vzdálené řízení. Management systémy u samotných invertorů a dílčích bateriových celků nejsou nijak zvlášť propracované a většinou nenabízí více než jeden režim fungování, při rozhodování o podobě vaší budoucí domácí elektrárny na to proto pamatujte.

Slůvko hybridní znamená, že je systém schopen pracovat zároveň na více frontách – využívá energii z fotovoltaické elektrárny a zároveň řídí její výrobu. K tomu inteligentně doplňuje energii z distribuční sítě, řídí uspokojování poptávky spotřeby domácnosti dle vašich priorit, dobíjí baterie a hlídá případné přetoky do sítě (ty lze povolit nebo také zakázat). V případě výpadku elektrické energie se přepíná do ostrovního systému tak rychle, že jednoduše nezaznamenáte, že k nějakému blackoutu došlo.

Na trhu existuje mnoho typů střídačů, mají však jednu společnou nevýhodu  - nabízejí většinou jediný přednastavený režim fungování a při odběru z distribuce pevně dané maximální zatížení do 3,3 kW činné výkonu na fázi do celého objektu. BATTERY BOX je ale systém komplexní, nabízející až čtyři pracovní režimy a díky aktivně chlazenému invertoru také možnost odebírat energii z distribuční sítě v hodnotě vyšší než 3,3 kW činného výkonu měniče na fázi do zálohové části objektu. Pokud je vaše domácnost aktivním konzumentem elektrické energie a leží vám na srdci její stabilita, pak jsme správná volba.

 

Co znamená mít doma sofistikovanou elektrárnu?

Inteligentní systém BATTERY BOX je kompaktní systém se všemi komponenty v uzavřeném kabinetu se dvěma nebo třemi silovými kabely na AC straně (u řady QUEEN nebo u rozdělení na záloha/nezáloha jsou vždy kabely tři) a dvěma až čtyřmi kabely na DC straně (stringy, HDO krizový signál a případně HDO signál pro zařizovací předměty), a tak se velmi jednoduše instaluje do bodu na trase mezi fotovoltaickou elektrárnou, vaším domovním rozvaděčem a elektroměrem. Nezapomínejte proto, že budujete zařízení, které si vyžaduje připojení k distribuční síti - s tím je spojeno schvalování připojení provozovatelem vaší distribuční sítě a povinná aktivace HDO krizového signálu. Instalace přináší také kromě možného zásahu do vybavení vašeho rozvaděče i potřebu dobře promyslet umístění zařízení - ať už z důvodu možného hluku, který zařízení produkuje a každý na něj může být jinak citlivý, tak i kvůli případnému napojení na TUV, zmiňovaný domovní rozvaděč nebo jak zapojení řešit, pokud máte rozvaděčů více.

Obr. 2 - modelová řada BATTERY BOX QUEEN nabízí řešení i pro komplikované typy střech

Spotřeba vaší domácnosti, neboli Zátěž, je reprezentována množstvím nejrůznějších spotřebičů připojených do vnitřní sítě domu. Ty lze pomyslně rozdělit do dvou skupin -  těm, které potřebují zásobování energií akutně či nepřetržitě a mají odběr nižší než 1 kW, jako jsou lednice, TV, světla, zásuvky, apod., říkáme neregulovatelné a jsou zapojena do okruhu tzv. Zálohy. Ty, jejichž spotřeba může být regulována (tedy zpožděna nebo odložena) nebo je obecně vyšší a mohla by přispívat k přetížení měniče, jako jsou rekuperace, klimatizace, dobíjení elektromobilu, filtrace, vyhřívání bazénu a jiné, nazýváme regulovatelné a jsou zapojené do okruhu tzv. Nezálohy. Modelová řada QUEEN dokonce oba tyto okruhy BATTERY BOX samostatně identifikuje a dle nastavené volby provozu zajišťuje jejich zásobování elektrickou energií. Na způsobu rozdělení spotřebičů do zálohy a nezálohy či s požadavkem na zapojení veškerého odběru do zálohy se vždy domluvte s instalačním technikem předem.

 

Proč hybridní systém není perpetuum mobile 

Je potřeba nezapomínat, že BATTERY BOX je sám o sobě také spotřebičem. Představte si sami sebe v pozici vedoucího směny velké elektrárny, jak zvládáte celodenní zápřah bez svačiny – váš výkon by to mohlo vážně ohrozit. Stejně tak BATTERY BOX generuje svou vlastní spotřebu. Avšak čím vyrovnanější je zátěž vaší domácnosti, o to menší je i spotřeba instalovaného měniče - ten tvoří většinu takového odběru.

Pokud se vaše domácnost vyznačuje již nyní malou spotřebou, zvažte pečlivě, jaké jsou vaše očekávání při pořízení hybridního systému. Jestliže je pro vás důležitá orientace na spotřebu čistě zelené energie, nezapomeňte také posoudit velikost vaší FVE, aby byla skutečně dostatečná pro očekáváné zvýšení míry soběstačnosti. Očekáváte-li ve své nízkoenergetické domácnosti ještě další snížení spotřeby, můžete narazit na technologické zákonitosti systému zahrnující také vlastní spotřebu měniče a systému. O problematice spotřeby měniče jsme psali také ZDE. V kritických případech se může stát, že se samotný systém nevyužije a nemusí docházet k dobíjení baterií.

U měniče ještě ale chvíli zůstaňme.  Modelová řada BATTERY BOX 3F HOME obsahuje hybridní asymetrický měnič o jmenovitém činném výkonu 10kW s aktivním chlazením. Disponuje tak možností navýšit svůj činný výkon až na dvojnásobek svého jmenovitého výkonu s využitím distribuční sítě. To může vést ve špičkách k vytváření většího tepla a hluku než u méně výkonných měničů s pasivním režimem chlazení, proto jsou zařízení řady HOME určena k instalaci mimo pobytové místnosti, například do garáží či technických místností s dostatečným prostorem pro přirozené odvětrávání. Výjimku tvoří nový model BATTERY BOX 3F QUEEN, který je osazen invertorem s pasivním chlazením právě kvůli dosažení nižší hlučnosti a je určen i uživatelům s nižší spotřebou či komplikovanějšími typy střech.

 

S čím můžete u našich systémů počítat?

Nedílnou součástí systému jsou baterie. Řada HOME nabízí kapacitu 9,6 kWh nebo 12kWh v jednom zařízení. To může být doplněno o externí bateriové banky až do kapacity 19,2 kWh. Pokud chcete navýšit bateriový bank nad tuto hodnotu (je omezeno na 8 ks pro jednu CAN komunikaci), je nutné si dokoupit navíc také kartu PK485. Ta umožňuje zapojení až 3 x 8 ks baterií, tedy kapacitu 57,6 kWh. Jak jsme už několikrát zmínili, systém je chytrý a tak chytře pracuje také s bateriemi – díky battery management systému se všechny instalované baterie v našich zařízeních nabíjejí a vybíjejí jako celek a využívají funkci tzv. balancování, kdy je jednou za čas nutné srovnat hladinu napětí ve všech článcích, aby nedocházelo k jejich degradaci. Signalizační LED pásek u modelu HOME PREMIUM poskytuje rychlou vizuální informaci o stavu nabití baterií.

Systémy BATTERY BOX HOME jsou vybaveny praktickým LCD displejem, prostřednictvím kterého můžete provádět všechna nastavení. Domovská obrazovka u modelové řady QUEEN je již dostupná pouze digitálně - uživatel se může s použitím vlastního tabletu připojit k wifi zařízení, stáhnout si příslušnou aplikaci a sledovat tak stavy systému kdekoliv v dosahu této sítě.  Každý majitel systému má navíc automaticky možnost registrovat své zařízení v online aplikaci, která nabízí další rozšířené funkce. Za všechny jmenujme podrobné statistiky vybraných hodnot o stavu výroby, zátěže a soběstačnosti (pozn.: data jsou informativní, nelze z nich dopočítávat spotřebu domácnosti. Ke zjištění spotřeby z DS slouží vždy jen vyúčtování vašeho dodavatele el. energie), vzdálené nastavování priorit spotřeby, bezpečnostní vypnutí systému či možnost komunikovat se servisní podporou přímo v uživatelském profilu. Díky připojení zařízení k internetu získáváte také další velkou výhodu - systém je vzdáleně monitorován v rámci našeho vlastního servisního portálu, což může v případě potřeby významně pomoci při diagnostice systému. Více o tématu jsme psali ZDE. Je potřeba ale pamatovat na to, že požadavkům na přenos dat musí ve vaší domácnosti odpovídat také síla signálu - neměla by v žádném případě překročit hodnotu -80 dBm (čím nižší, tím lepší). Pokud je vaše situace odlišná, může být řešena například přidáním opakovače.

Obr. 3 - Ukázka prostředí servisní platformy OIG Power pro vzdálenou diagnostiku hybridních systémů BATTERY BOX

Více pracovních režimů? A to umíte?

Umíme. Pracovním režimem je myšlen způsob uspokojování spotřeby domácnosti a s tím související energetická bezpečnost domácnosti v případě výpadku. Prioritou pro vás může být maximální uspokojení zátěže čistě zelenou energií či naopak udržení chodu domácnosti v případě výpadku distribuční sítě. Každá situace žádná individuální přístup, volit tak můžete mezi čtyřmi druhy provozu.

Home Grid I je určen těm z vás, kteří chcete primárně využívat vyrobenou elektrickou energii z FVE a po uspokojení zátěže domácnosti teprve ukládat energii do baterií. Nezálohovaná část zátěže je uspokojena, pokud FVE nadále vyrábí a baterie jsou na 100% nabité. Energii z FVE a z baterií pak systém využívá dle potřeby zátěže.

Pokud chcete, aby byla uspokojena zálohovaná zátěž z FVE a baterie se vybíjely až po úplném ukončení výroby, pak je vhodná volba provozu s názvem Home Grid II.

Home Grid III upřednostňuje energetickou bezpečnost. Chcete-li mít nejdříve jistotu ochrany v podobě dobitých baterií a pak teprve začít vyrobenou energií zásobovat postupně zálohovanou a nezálohovanou část zátěže domácnosti, volíte tuto možnost.

Pracovní režim Home Grid IV UPS je vhodný zejména pro zimní období pro domácnosti s velkou spotřebou, které si chtějí být jisté zásobou uložené energie i pro případ výpadku distribuční sítě.

Obr. 4 - Jedním ze čtyř pracovních režimů u systemů BATTERY BOX je verze Home Grid IV UPS vhodná zejména pro zimní období

A tím ještě nekončíme

Kromě voleb provozu můžete určovat další varianty práce s přebývající elektrickou energií. Naše modelová řada HOME disponuje funkcemi pro ohřev vody, AUX režimy, výstupem pro komunikaci se systémy inteligentních domácností a u modelu HOME PREMIUM také možností ukládat energii do elektromobilu prostřednictvím EV jednotky. Modelová řada QUEEN již brzy nabídne jako doplňkovou součást v případě potřeby také bezdrátový modul TZB. Aktivace takových funkcí vyžaduje před instalací úpravy ve vašem rozvaděči a může ovlivnit volbu správného modelu zařízení. AUX režimy, jejichž jméno zní sice trochu zvláštně, skrývají vynikající vychytávky - kromě detekce výpadků distribuční sítě pomáhají sledovat stav invertoru a výroby FVE a podle toho vysílat signály na příslušná místa pro řízení spotřeby regulovatelných spotřebičů.

 

Nebojte se na detaily ptát svého obchodního zástupce

Pokud si přejete kteroukoliv ze zmíněných funkcí využívat, požádejte svého obchodního zástupce, aby s vámi probral všechny detaily. Stejně tak zkuste u poptávky zvážit kromě vašich aktuálních potřeb energetického chodu domácnosti i ty budoucí. Plánujete výhledově nákup elektromobilu nebo změnu typu vytápění či jinou zásadní proměnu energetického chodu vaší domácnosti? I to jsou nesmírně důležité informace pro správný výběr nejvhodnějšího modelu a kapacity bateriového systému tak, aby byly po dlouhou dobu plnohodnotnou zárukou spokojenosti s energetickým chodem vaší domácnosti. Proto o nich nezapomeňte svého obchodníka informovat.

 

Jak je to s podporou?

Za zmínku určitě stojí, že na všechny systémy BATTERY BOX se vztahují vybrané dotační tituly programu Nová zelená úsporám, které pomáhají snížit návratnost investovaných prostředků – i tato výzva má své vlastní podmínky, které je nutné pro zpětné získání prostředků dodržet, proto pokud o využití dotace uvažujete, doporučujeme vám tato jednoduchá pravidla nastudovat předem i přesto, že vám s žádostí bude pomáhat váš obchodní zástupce. Nechtěná překvapení nemá nikdo rád. Tak ať vám hezky svítí! :)