ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Indikace krizového HDO signálu

Zkušení majitelé domácích fotovoltaických výroben vědí, že distributor elektrické energie má oprávnění v případě přetížení distribuční sítě nebo jako prevenci takového stavu vzdáleně omezit vaši výrobnu. Děje se tak s pomocí krizového HDO signálu, jehož aktivace je legislativně povinnou součástí připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti, a proto jej najdete i v našich zařízeních.

Na toto téma se ještě občas můžete potkat s nesmyslnými mýty o tom, že tímto způsobem distribuční společnost zneužívá situace a může tak zcela vypnout chod domácí elektrárny jako celku a její majitel je pak nucen pokrývat veškerou spotřebu ze sítě. Tak tomu ale není a ani my, výrobci inteligentních úložišť, se na těchto smyšlených praktikách nepodílíme, jak jsme již mnohokrát zaslechli :) 

Jak to tedy funguje? V případě, že dochází k aktivaci krizového HDO signálu, děje se tak pouze v podobě zamezení přetoků do sítě. Vaše fotovoltaická elektrárna tedy nadále vyrábí v množství potřebném pro pokrytí zátěže domácnosti, ale nedochází již k nadvýrobě energie a jejímu odesílání do distribuční sítě.  

Aby se vám, uživatelům našich inteligentních systémů BATTERY BOX, s touto informací lépe pracovalo, přidali jsme do online aplikace ČEZ BATTERY BOX v rámci sekce Povolení přetoků právě indikaci krizového HDO signálu. V případě jeho aktivace distributorem (ČEZ, E.GD, PRE) se v aplikaci objeví stav zamezení přetoků do sítě (aktivní pole přetoky ZAKÁZÁNY) a indikační pole se zbarví do zelena. Jakmile bude krizové HDO přerušeno, dojde opět automaticky k obnovení přetoků do sítě a indikační pole se vypne. Informaci o regulaci distribuční společnosti si takto jednoduše můžete ve své aplikaci kdykoliv ověřit. Funkce je dostupná pro majitele zařízení HOME/HOME+/HOME PREMIUM s verzí FW 42.0110 a vyšší a zařízení QUEEN s FW 2.15 a vyšší. 

Obr. 1 - aktivní Kontrola krizového ovládání s automaticky zakázanými přetoky 

 

Pokud se na pořízení hybridního systému a fotovoltaické elektrárny teprve chystáte, dovolte nám ještě pár slov o tom, co připojení k distribuční síti obnáší. Čeká vás proces prvního paralelního připojení, jehož součástí je výměna elektroměru a právě povolení přetoků do sítě. Po úspěšném provedení testů prvního paralelního připojení a elektroměru můžete teprve povolit přetoky do sítě (více jsme o uživatelském řízení přetoků v aplikaci ČEZ BATTERY BOX psali ZDE). Aby k připojení mohlo dojít, distribuční společnosti řeší mimo jiné také podobu sloupku s elektroměrem, který musí obsahovat i vodiče pro krizové HDO - zejména u starších staveb se občas stává, že distributor konkrétní provedení shledá jako nevyhovující a majitel je nucen zajistit úpravu. Podmínky se u každé distribuční společnosti liší, je proto vhodné se o nich informovat předem. Jestliže teprve plánujete stavět, doporučujeme s instalací fotovoltaické elektrárny a hybridního úložiště počítat již v projektu i v případě, že termín pořízení vlastní výrobny ještě nemáte stanoven.  

 

TIPY NA ZÁVĚR 

  • Kde najdu informaci o aktuální verzi firmwaru svého zařízení? U zařízení Queen je informace dostupná v aplikaci domovské obrazovky ČEZ QUEEN Battery Box v oddíle Nastavení v sekci Verze SW – najdete ji úplně na konci feedu pod Nastavením parametrů odstávky od distribuční sítě. V případě zmiňovaných zařízení z řady Home najdete požadovaný údaj po kliknutí na pole Datum a čas na LCD displeji vašeho boxu. 

  

  • Co dělat, když chci aktualizovat firmware zařízení? Nahrání nového firmwaru zařízení provádíme zdarma vzdáleným přístupem na základě vaší žádosti. V aplikaci ČEZ BATTERY BOX v záložce Podpora můžete o tento úkon požádat prostřednictvím zadání nového servisního požadavku. Upozorňujeme, že aktualizace programu je nevratná. Dle odstupu mezi verzemi tak může na vašem zařízení dojít ke změně prostředí nebo rozsahu a chování uživatelských funkcí v jiné podobě, než jste byli doposud zvyklí. Při odesílání žádosti na to prosíme pamatujte, na změnu v chování zařízení nepřijímáme reklamace.  

 

Byl tento článek užitečný? Možná by vás mohl zajímat tento: Jak krotit přetoky