ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Jak krotit přetoky

V online aplikaci ČEZ BATTERY BOX na vás čeká nová funkce - rozšířili jsme uživatelskou možnost řízení přetoků. Abyste se však vyhnuli souvisejícím problémům se svým provozovatelem distribuční sítě, přečtěte si prosím tento článek až do konce.

Povolením přetoků je myšlen takový stav, kdy zařízení BATTERY BOX umožňuje posílat energii pocházející z nadvýroby Vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě. Nadvýroba vzniká v případě, kdy Vaše fotovoltaická elektrárna vyrábí a v objektu již došlo k uspokojení veškeré zátěže a zařízení BATTERY BOX má zároveň nabité baterie.  

Obr. 1 - náhled oddílu Zařízení aplikace ČEZ BATTERY BOX s možností Povolení přetoků 

Velký pozor na Pravidla PPDS 

Dle Pravidel provozování distribučních soustav (dále PPDS) je tedy možné posílat do distribuční sítě přebytky energie pouze za předpokladu, že máte dle Smlouvy o provozu (SoP) tento stav schválen (v SoP je správně uveden skutečný výkon elektrárny) a již došlo k tzv. Prvnímu paralelnímu připojení (dále jen PPP) ze strany provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS), zahrnující výměnu měřících hodin distribuce za 4Q, provedení zkoušek funkčnosti a ochran, atd. a obdrželi jste Protokol o PPP. V takovém případě je možné povolit a zahájit posílání přebytků výroby mikrozdroje do distribuční sítě dle schváleného výkonu v SoP. Dokud výše uvedené úkony a dokumenty ještě nemáte dořešené, je nutné ponechat nastavení Povolení přetoků v pozici ZAKÁZÁNY. 

Jako majitelé zařízení BATTERY BOX máte nyní možnost sami aktivovat nebo deaktivovat v jeho systému povolení přetoků. Pokud byste provedli na zařízení BATTERY BOX povolení přetoků dříve, než povolují PPDS (tedy před získáním protokolu o PPP), hrozí Vám ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy udělení pokuty dle platného ceníku, tak na to prosíme pamatujte.  

Legislativa distribučních soustav pro vás nachystala ještě jeden háček, na který bychom vás rádi upozornili. V případě, že již jste uživatelem zařízení BATTERY BOX s platným povolením pro dodávky přetoků do DS, ale rozhodli jste se navýšit dodatečně výkon Vaší fotovoltaické elektrárny, jste povinni zajistit si od provozovatele distribuční soustavy nové povolení, zahrnující opětovné získání SoP a PPP, odpovídající navýšenému výkonu Vašeho mikrozdroje. Do té doby nejste oprávněni posílat přebytek z navýšeného výkonu do DS a vystavujete se opět riziku udělení pokuty ze strany PDS.   

Z těchto důvodů jsme se také rozhodli při užívání dané funkce přidat při povolování přetoků pokaždé obsáhlé upozornění, které je nutné před samotnou aktivací vždy odsouhlasit – nechceme vás tím obírat o čas, snažíme se vám pouze nabídnout další nástroj ochrany, abyste měli ještě prostor si uvědomit, že AKTIVACÍ PŘETOKŮ NA ZAŘÍZENÍ BATTERY BOX NA SEBE PŘEBÍRÁTE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ SANKCE PORUŠENÍ PPDS. Jako výrobce zařízení BATTERY BOX nejsme za neoprávněné povolení přetoků z vaší strany zodpovědní. Data o aktivacích přetoků zařízení samo automaticky ukládá a odesílá přesné záznamy - je tedy možné vždy doložit, kdy byl na zařízení takový příkaz zadán.  

A jak samotná funkce funguje?  

Využívat ji mohou majitelé zařízení BB QUEEN s verzí FW 2.15 a vyšší a stejně tak zařízení HOME PREMIUM, HOME a HOME+ s verzí FW 42.0110 a vyšší. Nutností je také mít ke svému boxu vytvořený profil v online aplikaci ČEZ BATTERY BOX. Právě zde, v oddíle Zařízení v sekci Povolení přetoků, najdete od pondělí 19. června nově tři táhla. První s názvem ZAKÁZÁNY zamezuje posílání přetoků do sítě. V tomto stavu zařízení v případě, že je zátěž domácnosti pokryta a baterie dobité, utlumuje výrobu. U aktivovaného táhla POVOLENY proudí energie z nadvýroby do distribuční sítě bez omezení (pakliže distributor nemá aktivovaný krizový HDO signál). V případě třetí možnosti POVOLENÝ VÝKON se posílá energie do distribuční sítě pouze do hodnoty nastaveného výkonu - tuto hodnotu si volíte sami (daná možnost může posloužit v případě, kdy již distributorem povolené přetoky máte, ale svou FVE aktuálně rozšiřujete a nemáte ještě všechna povolení k navýšenému výkonu). Při přepínání mezi jednotlivými možnostmi prosím pamatujte na technologická omezení měniče, který zatím neumí být tak rychlý jako vaše myšlenky 😊 - změna stavu může trvat i pár minut, buďte proto prosím při přepínání trpěliví.  

Pokud byste s novou změnou zaznamenali jakékoliv potíže, využijte v aplikaci záložku Podpora a kontaktujte nás (záložka je dostupná při přihlášení přes tablet nebo prohlížeč, více jsme psali ZDE).

 

TIPY NA ZÁVĚR

  • Kde najdu informaci o aktuální verzi firmwaru svého zařízení? U zařízení Queen je informace dostupná v aplikaci domovské obrazovky ČEZ QUEEN Battery Box v oddíle Nastavení v sekci Verze SW – najdete ji úplně na konci feedu pod Nastavením parametrů odstávky od distribuční sítě. V případě zmiňovaných zařízení z řady Home najdete požadovaný údaj po kliknutí na pole Datum a čas na LCD displeji vašeho boxu.

 

  • Co dělat, když chci aktualizovat firmware zařízení? Nahrání nového firmwaru zařízení provádíme zdarma vzdáleným přístupem na základě vaší žádosti. V aplikaci ČEZ BATTERY BOX v záložce Podpora můžete o tento úkon požádat prostřednictvím zadání nového servisního požadavku. Upozorňujeme, že aktualizace programu je nevratná. Dle odstupu mezi verzemi tak může na vašem zařízení dojít ke změně prostředí nebo rozsahu a chování uživatelských funkcí v jiné podobě, než jste byli doposud zvyklí. Při odesílání žádosti na to prosíme pamatujte, na změnu v chování zařízení nepřijímáme reklamace.