ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Usíná vám aplikace?

Pokud se vám stává, že naše aplikace pravidelně takzvaně usíná, není to její vinou. Operační systémy mobilních zařízení mohou aplikace běžící na pozadí při dlouhodobém spuštění skutečně pozastavit. Jak se tomu vyhnout?

Výrobci mobilních zařízení ve snaze poskytnout uživatelům co největší komfort v rámci hospodaření s energií opatřují své výrobky operačním systémem, který sám dle podmínek stanovených výrobcem zamezuje nadměrnému plýtvání bateriemi. Jedním z takových způsobů je možnost odpojovat dlouhodobě běžící aplikace od zdroje, takzvaně ji uspat. V případě naší aplikace ČEZ QUEEN Battery Box se zásah systému mobilního zařízení projeví tak, že je aplikaci uměle přerušena komunikace se serverem a ona sama přestává získávat data. 

K řešení situace nekomunikující aplikace je k dispozici několik způsobů. Prvním z nich pro rychlé obnovení komunikace je restart aplikace. Jednoduše ji zavřete (je nutné provést úplné vypnutí aplikace, nikoliv pouze její "shození" mimo hlavní okno). Opětovným otevřením se znovu načte a obnoví i komunikační kanál. Tato cesta ale neřeší dlouhodobé chování operačního systému, proto je potřeba, pokud to operační systém umožňuje, změnit také nastavení oprávnění pro aplikace.  

Ve své podstatě se jedná o tři relativně jednoduché kroky pro změnu nastavení operačního systému - každý z výrobců dle typu zařízení má toto nastavení k dispozici na odlišných místech, proto pokud je nebudete moci najít, obraťte se na podporu konkrétního dodavatele a jeho manuál k zařízení (tipy k řešení této situace jsou ve většině případů pro konkrétní modely k nalezení také na internetu na různých fórech nebo prostřednictvím kanálu YouTube).  

Co je v nastavení mobilního zařízení potřeba hledat?

Nastavení displeje 

V nastavení displeje zařízení je nutné vypnout jeho automatické zhasínání po uplynutí určité doby (většinou bývá továrně nastaveno na cca 1 minutu) - tento úkon zajistí, že se přestane vypínat displej samotného zařízení.  

Správa aplikací 

V nastavení operačního systému v sekci určené pro správu aplikací je dále potřeba u ČEZ QUEEN Battery Box zakázat uspání aplikace po nějaké době nečinnosti. 

Nastavení baterie 

V sekci pro nastavení baterie je dále nutné zakázat optimalizaci výkonu a tím pádem i uspávání aplikace. 

Posledním důvodem vedoucím k uspávání aplikace může být nečekaně také velikost operační paměti vámi používaného zařízení. Nikoliv ale z důvodu, že by snad byla naše aplikace datově náročná. Naopak operační systémy s menší velikostí RAM mají zpravidla z výroby nastaveno mnohem agresivnější uspávání právě kvůli optimalizaci z důvodu omezeného výkonu tabletu či telefonu. Pokud tedy vámi používané mobilní zařízení nemá kapacitu alespoň 4 GB RAM, pak zpozorněte.