ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Zpět
Jakou má měnič obecnou spotřebu?

Spotřeba měničů je vždy proměnná. Záleží na velikosti asymetrií v jednotlivých fázích. Výrobci měničů udávají většinou spotřebu nejnižší možnou. Pokud hovoříme o výkonové řadě 10kW, pak se průměrná spotřeba těchto invertorů pohybuje okolo 100-150W - platí to pro nízkonapěťové a vysokonapěťové typy, ale také záleží na tom, jak je měnič výkonově využíván.

Je důležité vnímat, že to není celková elektrická energie, kterou obecné fotovoltaické elektrárny využijí. Připomeňme si základní funkci měniče - ten přeměňuje elektrickou energii ze stejnosměrného napětí na střídavé napětí, např.: 350-800V/DC na 48V/DC, 350-800V/DC na 3x230/400V/AC, 48V/DC na 3x230/400V/AC a 3x230/400V/AC na 3x230/400V/AC.

Výrobci uvádí u střídačů Euro účinnost, která je dána vzorcem z Evropské legislativy (vychází se z % hodnot účinnosti měniče v různých stavech výkonu). Aby se na našem trhu mohly měniče užívat, musí splňovat pro podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) minimálně 95% účinnost. Ale měniče mají obecně účinnosti i menší (záleží na výkonovém zatížení jmenovitého výkonu měniče). Při menších odběrech, například u výkonu kolem 10-20 %, bývá ztráta na účinnosti kolem 15-20 %. Tyto informace výrobce invertoru standardně neposkytuje veřejně, jsou získána měřeními v nezávislé akreditované laboratoři. Účinnost měniče při přeměně (FVE-Zátěž, FVE-Baterie, FVE-Síť, Baterie-Zátěž, Síť-Zátěž, Síť-Baterie) v hodnotách 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 %, 75 % a 100 % se nedá změřit ani vypočítat v běžném provozu.

Poslední spotřebovanou energií v měničích je pak odběr z distribuční soustavy (DS) pro splnění podmínek Pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen PPDS příloha č.4) - ochrany U, f, řízení jalového výkonu, přizpůsobení činného výkonu, snížení činného výkonu při nadfrekvenci. Aby mohl být měnič u nás v České republice zapojen jako paralelní zdroj k distribuční síti, musí splňovat parametry dle ČSN EN 50438 ed.2, která byla platná do 1. 2. 2022, a nově dle ČSN EN 50549-1 a 50549-2. V platných normách jsou na měniče kladeny podmínky, kdy každý měnič si musí umět vyhodnotit kvalitu distribuční sítě. Pro toto vyhodnocení každý měnič odebírá z distribuční sítě energii pro následnou regulaci dle zmiňovaných PPDS, příloha č.4. Odebraná elektrická energie se může pohybovat v rozsahu od 35W do 100W a záleží na jmenovitém výkonu měniče.

Závěrem tedy můžeme konstatovat - každý systém/měnič pro užívání, svůj chod a vyhodnocení distribuční sítě spotřebuje elektrickou energii, která je vždy proměnná. Tato energie se skládá z vlastní spotřeby, z přeměny elektrické energie a ochran dle PPDS příloha č.4.

Tuto spotřebovanou elektrickou energii nelze v běžné domácnosti zjistit na základě dat, které má uživatel od nás jako výrobce (tedy prostřednictvím aplikace nebo www rozhraní). A je důležité uvědomit si také, že u takto výkonných měničů se může celková spotřebovaná elektrická energie v závislosti na uvedených procesech proměňovat.Zpět