ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Zpět
Jak uvést battery box do zimního režimu

 

NASTAVENÍ ZIMNÍHO REŽIMU PRO MODELOVOU ŘADU 3F HOME

(CBB 3F Home, Home +, Premium)

 

Majitelům zmíněných zařízení se k přechodu zařízení do zimního režimu nabízí více možností – prioritou může být energetická bezpečnost domácnosti nebo utlumení spotřeby samotného systému v období, kdy FVE nevyrábí dostatečně. Jedním z nabízených řešení je volba vhodného pracovního režimu, dalším odstavení zařízení po dobu nezbytně nutnou s měničem ve stand-by režimu či zcela kompletní odstavení zařízení ze systému. V prvních dvou případech je nutné, aby byl systém vybaven řídícím softwarem ve verzi 42.

 

 

 

 

 

 

 

1. Změna volby provozu na HOME GRID IV UPS

(tuto možnost lze zvolit u zařízení s verzí softwaru č. 42)

V této verzi zimního režimu je systém BATTERY BOX stále aktivní a z pohledu dostupnosti všech funkcí není nijak omezen. Toto řešení vám umožňuje mít NEUSTÁLE plně dobitou baterii pro případný výpadek distribuční sítě. Pokud FVE neprodukuje dostatek energie, je spotřeba systému uspokojována z distribuční sítě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Na dotykovém displeji na úvodní obrazovce v levé části menu naleznete modrou ikonu Volba provozu.

b. Po rozkliknutí systém otevře okno, ve kterém se zobrazí možnosti jednotlivých variant pracovních režimů.

c. Zvolte možnost Home Grid UPS IV – automaticky dojde k dobití baterií na hodnotu 100%. Baterie se budou v tomto stavu udržovat do doby, než si zvolíte jiný pracovní režim nebo pokud nebude dostupná distribuční síť.

Energií z FVE bude systém uspokojovat zátěž objektu. Pokud vznikne přebytek (což je ale v daném období velmi ojedinělé), je odesílán do distribuční sítě (pouze za předpokladu, že máte povolené přetoky).

Více informací o tomto režimu naleznete v uživatelské příručce na straně 30. Kromě návodu k Volbě provozu si mnoho dalších informací o hybridním systému můžete prohlédnout také  v našem instruktážním videu Jak začít plnohodnotně využívat váš nový ČEZ BATTERY BOX.

 

2. Odstavení systému na zimní provoz s měničem v režimu stand-by

(tuto možnost lze zvolit u zařízení s verzí softwaru č. 42)

Následující návod nabízí řešení pro částečné utlumení spotřeby samotného systému pro období s očekávaným nízkým výkonem vaší fotovoltaické elektrárny. Dochází k odstavení zařízení CES BATTERY BOX mimo provoz tak, že není dostupná žádná z funkcí systému – měnič zůstává v režimu stand-by. V tomto stavu má systém spotřebu do 35 W, jež je uspokojována z distribuční sítě.

 

UVEDENÍ MĚNIČE DO STAND-BY REŽIMU:

a. Dobijte baterie na hodnotu do cca 80-90 % kapacity.

b. Pokud používáte TUV řízené přes systém BATTERY BOX, nastavte si buď časový plán nahřívaní TUV pomoci HDO signálů nebo si zvolte ruční režim (více k tomuto nastavení naleznete v uživatelské příručce na straně 32 nebo v instruktážním videu v kapitole Ohřev TUV 27:41). POZOR! Po odstavení systému BATTERY BOX dojde k vypnutí ovládacího LCD displeje, nebude tudíž pak později možné upravovat nastavení ohřevu.

c. Posléze otevřete čelní dveře zařízení a aktivujte ruční bypass – v rozvaděčové části je příslušný jistič označen „SA“ – uveďte jej do polohy NAHORU. Tímto se spotřeba v zálohované části objektu přesměruje na spotřebu energie z distribuční sítě.

d. Zavřete dveře a vraťte se k řídícímu displeji – na domovské klikněte v levé části na kterékoliv modré tlačítko. Na otevřené obrazovce zvolte vlevo ozubené kolečko, čímž se načte rozhraní uživatelského nastavení. Šipkou vpravo se přesuňte na další stránku a najděte v druhém sloupci část s označením Provoz CBB – nyní je zde uvedena hodnota Zapnuto.

e. Klikněte na slovo Zapnuto – tímto krokem dojde k odstavení měniče a jeho přechodu do režimu Stand-by.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Otevřete opět dveře zařízení a v rozvaděčové části najděte jističe označené jako 1FADC a 2FADC – jističe uveďte do polohy DOLE. Tímto dochází k odpojení DC strany (vypnutí fotovoltaické elektrárny)

g. Dále ve spodní části zařízení vypněte baterie - kolébkový vypínač v pogumovaném obalu postupně na každé baterii přepněte do polohy 0. Vypnutím baterií dochází také k odstavení LCD displeje od zásobování energií a tím rovněž k jeho vypnutí.

Nyní je zátěž celého objektu kompletně přesměrována na zásobování energií z distribuční sítě.

 

AKTIVACE MĚNIČE ZE STAND-BY REŽIMU:

Pokud by nastal v průběhu zimního období stav, kdy chcete či potřebujete systém BATTERY BOX opětovně zprovoznit, je nutné při aktivaci dodržet následující kroky:

a. Otevřete čelní dveře zařízení BATTERY BOX a zapněte baterie – kolébkový spínač v plastovém obalu postupně na každé baterii uveďte do polohy 1. Na horní baterii se zapojeným komunikačním kabelem do konektoru označeného CAN stiskněte na 2 sekundy červené tlačítko SW.

b. Zavřete dveře a vyčkejte, než se aktivuje řídící LCD displej. Vydržte, dokud nedojde k načtení kompletní domovské obrazovky.

3. Nyní aktivujte měnič identickým postupem jako při jeho vypínání. Na domovské klikněte v levé části na kterékoliv modré tlačítko. Na otevřené obrazovce zvolte vlevo ozubené kolečko, čímž se načte rozhraní uživatelského nastavení. Šipkou vpravo se přesuňte na další stránku a najděte v druhém sloupci část s označením Provoz CBB – nyní je zde uvedena hodnota Vypnuto. Klikněte na slovo Vypnuto – tímto krokem dojde k opětovnému zapnutí měniče. Tento krok může zabrat až 15 minut. 

4. Pokud svítí slunce, můžete aktivovat také fotovoltaickou elektrárnu nahozením jističů DC strany. Otevřete dveře zařízení a jističe označené jako 1FADC a 2FADC uveďte do polohy

5. Pokud je odběr v zátěži menší než 1kW, můžete deaktivovat také bypass shozením jističe s označením SA – uveďte je do polohy DOLE .

Nyní užíváte opět systém BATTERY BOX v plném nastavení.

 

3. Kompletní odstavení systému BATTERY BOX včetně vypnutí měniče

V této variantě je systém zcela vypnut a má nulovou spotřebu. Pokud chcete přistoupit k této verzi, nikdy se ji nepokoušejte provést svépomocně – může dojít k úrazu s následkem smrti nebo nevratnému poškození systému a majetku. Úplné odpojení systému je oprávněn provést pouze certifikovaný montážní technik OIG Power a tato služba je zpoplatněna. Pakliže o ni máte zájem, požádejte o rezervaci termínu servisního technika prostřednictvím kapitoly PODPORA v aplikaci ČEZ BATTERY BOX. Jak na to, jsme psali v článku Servisní podpora ve vaší aplikaci.Zpět